Kurv 0

Handelsbetingelser

 

Tenko.dk

 

Hos Tenko.dk sælges der rengøringsmidler til industrien og den private husholdning fx til køkken og bad mm. Aftørringspapir og rekvisitter som klude, svampe og handsker. Der er produkter til opvaskemaskiner, vaskemaskiner og bilpleje. Til køkken og restaurationer er der emballage og indpakningsløsninger. Til industrien er der specielt håndsæbe/håndrens, værkstedsruller og handsker.

 

Almindelige betingelser generelt
Nedenstående betingelser gælder for alle bestillinger, som forbrugere (herefter benævnt ”Køber”) foretager på Tenko’s (herefter benævnt ”Sælgers”) hjemmeside www.tenko.dk. Der anvendes sproget dansk i al korrespondance mellem køber og sælger. Disse betingelser accepteres af køber i forbindelse med afgivelse af bestillinger. Betingelserne vil til enhver tid være tilgængelige på sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til sælger.
Bestilling

Købers bestilling af varer sker på Sælgers varekatalog. Køber bestiller varer ved at finde dem i varekataloget og lægge dem i en virtuel indkøbskurv.

Bestillingsproces for kontokunder med udskudt betalingsfrist hos Sælger – kunder med konto
Køber logger ind med sit brugernavn og adgangskode og har herefter adgang til at lægge varer i den virtuelle indkøbskurv. Hvis man i forvejen har udskudt betalingsfrist (er kontokunde), men ikke har brugernavn og adgangskode kan man rekvirere det ved henvendelse til Tenko kundeservice. Priserne i webshoppen er vejledende og kan afviges såfremt Køber har særaftale med Sælger om eventuelle rabatter og/eller særlige priser på leveringsomkostninger. Du kan også vælge at forudbetale til vores bankkonto. Når du har afgivet din ordre fremkommer vort bankkontonr. som du kan overføre beløbet til. Husk at angive dit ordrenr. som reference. Din ordre vil ikke blive sendt før betalingen er godkendt på vores konto. Offentlige kunder kan også vælge at betale via EAN.
Bestillingsproces for kunder med betalingskort
Køber vælger de varer i Sælgers webshop som ønskes bestilt. Varerne samles løbende i en virtuel indkøbskurv. Efter at Køber har samlet hele sin bestilling føres denne til et check-ud forløb hvor der skal indtastes navn, adresse samt diverse kortoplysninger.

Køber vil inden afsendelse af bestillingen kunne se den samlede pris for de bestilte varer og leveringsomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger. Køber vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette eventuelle fejl. Det er Købers eget ansvar at bestillingen er udfyldt rigtig.

Efter Købers afsendelse af bestillingen, sender Sælger en kvittering for modtagelsen, herunder oplysninger om Købers ordrenummer, navn og adresse, betalingskort, leveringsadresse og oversigt over de bestilte varer. Der gøres indtrængende opmærksom på at denne kvittering for modtagelsen, ikke har status som ordrebekræftelse, altså IKKE er bindende for Sælger. Rent juridisk anses Købers bestilling som værende et tilbud til Sælger, om at ville købe de bestilte varer til de angivne priser. Bestillingen er ikke bindende for Sælger før Køber modtager en manuelt udarbejdet ordrebekræftelse.

Køber opfordres til at gennemgå ordrebekræftelsen og meddele Sælger, såfremt denne efter kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Køber opfordres til at gemme og eventuelt udskrive ordrebekræftelsen.

Køber er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede kontaktoplysninger om sig er korrekte, idet sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
Priser og valuta

Den gældende pris er som udgangspunkt den pris som står angivet på tidspunktet for afgivelse af bestilling. Al handel mellem Sælger og Køber afregnes i DKK og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, kvittering for Sælgers modtagelse af bestillingen, ordrebekræftelsen, fakturaen, etc.

Alle angivne priser er inklusive afgifter, fx emballageafgifter og er angivet ekskl. moms, dvs. Køber skal påregne også at betale moms af varerne efter dansk lovgivning.

 

Betaling med betalingskort
Følgende betalingskort accepteres: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JBC og American Express. Sælger afholder eventuelle transaktionsgebyr i forbindelse med overførsel.

Beløbet trækkes først på Købers konto når varen afsendes. Det debiterede beløb vil fremgå af Købers betalingsoversigt fra banken. Betaling med betalingskort håndteres af Nets er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering. Ingen oplysninger i forbindelse med transaktionen (ud over beløbet) kommer til Sælgers kendskab.

Betaling via konto hos Tenko
Faste kunder med kreditaftale (kontokunder) får debiteret beløbet på kontoen og en faktura fremsendes med betalingsfrist på senest 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges renter samt rykkergebyrer. Det er kun offentlige kunder og faste kunder med kreditaftale, som kan købe på kredit, og der vil blive foretaget en kreditvurdering før fakturaudsendelsen. Sælger forbeholder sig ejendomsretten på leverede varer indtil kontoen er udlignet.

Bemærk: Konto hos Tenko.dk kan ikke oprettes gennem webshoppen.

 

Leveringsomkostninger
Danmark – fastland og brofaste øer:
Alle forsendelser pålægges et fragtgebyr på 70 kr. ekskl. moms.

Enkelte produkter pålægges et ekstra gebyr hvis de er af en væsentlig størrelse. F.eks pålægges vinduespudserstiger et fragtgebyr på 230,00 DKK til fragtmanden for håndtering af stykgods.

Danmark – ikke brofaste øer:
I mange tilfælde er fragt til “ikke brofaste øer” behæftet med væsentlig højere priser end til fastland og brofaste. Sælger forbeholder sig derfor retten til, i berørte tilfælde, at hæve leveringsomkostninger således de modsvarer merprisen for levering på “ikke brofaste øer”. Sælger fremsender i sådan tilfælde snarest nyt tilbud til Køber samt et link hvor merbetalingen kan gennemføres. Såfremt merbetaling ikke er modtaget inden 5 hverdage slettes ordren.

Uden for Danmark:
Ingen mulighed bestilling via webshop til levering uden for Danmark. Kontakt kundeservice på tlf. 26 12 20 24.

 

Levering

Alle varer der forefindes på lager, afsendes i løbet af 1-3 hverdage fra ordrebekræftelse. Varer der midlertidigt ikke er på lager, kan have forlænget leveringstid på op til 14 dage. Specielt hjemtagne varer leveres efter nærmere aftale. Det er ikke muligt for Sælger at specificere på hvilket tidspunkt på dagen levering sker. Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Køber herom.

Returret generelt
Køber har fortrydelsesret på varer i de første 14 dage efter modtagelse. Fortrydelsesretten gælder både ubrugte og brugte varer. Hvis Køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret skal Sælger have besked i løbet af den periode hvor fortrydelsesretten løber. Efter at Køber har givet besked om at ville benytte sin fortrydelsesret har denne 14 dage til at returnere varerne til Sælger. Hvis fristen overskrides bortfalder fortrydelsesretten. BEMÆRK: Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Ved anvendelse af returretten skal varen venligst tilbageleveres i samme stand, som ved overdragelsen i ORIGINAL EMBALLAGE, da manglende emballage ofte medfører en forringelse af salgsværdien. Hvis varen ikke tilbageleveres i samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Tenko ud fra en mulig salgsværdi.

Refundering af Købers udgifter ved benyttelse af returret på ubrugte varer:
Sælger tilbagebetaler Købers fulde udgifter på de varer som ønskes returneret samt de leveringomkostninger som er tilknyttet til disse varer. Sælger refunderer ikke Købers udgifter til returnering i forbindelse med brug af returret.

Refundering af Købers udgifter ved benyttelse af returret på brugte varer:
Sælger tilbagebetaler Købers fulde udgifter på de varer som ønskes returneret fratrukket anslået værdiforringelse samt de leveringomkostninger som er tilknyttet til disse varer. Sælger refunderer ikke Købers udgifter til returnering i forbindelse med brug af returret. Værdiforringelsen beregnes som forskellen mellem den pris som Køber oprindeligt har givet og den pris som Sælger kan opnå ved gensalg.

Refundering vil blive sat i værk når de returnerede varer er modtaget hos Sælger og denne har haft lejlighed til at undersøge det returnerede. I ekstraordinære situationer kan der dog gå op til 14 dages ekspeditionstid. Pengene vil blive indsat på det betalingskort eller konto hvorfra de oprindeligt er blevet hævet fratrukket 40% af varens nettopris.

Returnering med fragtmand eller lignende
Ved returnering skal Køber vedlægge en kopi af den faktura som varen er købt på. Tenko forbeholder sig retten til at standse processen med tilbagebetaling for den returnerede vare såfremt der mangler kopi af faktura. I så fald giver Tenko Køber besked om at fremsende den manglende dokumentation, hvorefter Køber har 30 dage at fremsende. Tenko iværksætter processen med tilbagebetaling straks når manglende bilag modtages.
Tenko accepterer at bilagene fremsendes elektronisk fx via e-mail eller telefax.
Såfremt Køber ikke inden 30 dage har fremsendt den anmodede dokumentation returneres varen til Køber.

Returnering ved fremmøde
Køber skal medbringe følgeseddel eller faktura på den vare som returneringen vedrører. Hvis kunden har konto hos Tenko er det tilstrækkeligt at opgive sit kontonummer eller lignende, hvorefter Tenko selv kan trække de relevante data som er nødvendige for tilbagebetaling af kundens tilgodehavende. Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt ved at Købers konto hos Sælger krediteres beløbet. Såfremt Købers konto er udlignet kan beløbet udbetales eller overføres til Købers konto.

 

Returadresse og kontaktoplysninger:

Tenko.dk (BarutREN ApS)

Bøgekildevej 10D I

8361 Hasselager

 

Tlf: 26 12 20 24

Reklamationsret generelt
Køber opfordres til at gennemgå varen straks ved modtagelse, herunder kontrollere om varen er funktionsdygtig samt at den svarer til det bestilte.

I det omfang der findes dokumentation til varen (fx produktbeskrivelser og brugervejledninger) medfølger disse ved levering. Køber opfordres til at sætte sig ind i medleveret dokumentation, herunder varens funktionalitet, muligheder og begrænsninger og eventuelt vedligehold før, under og efter brug.

Reklamationsret
Køber har ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Reklamationsretten gælder i 24 måneder og omfatter fabrikations- og materialefejl.
Reklamationen skal som udgangspunkt ske indenfor 14 dage, efter at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget.  Vær derfor omhyggelig med at efterse varen ved modtagelsen.
Reklamationsretten omfatter ikke sliddele, produkter med begrænset holdbarhed og fejl eller mangler, der skyldes: (I) almindelig slitage, (II) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Sælgers instruktioner eller almindelig praksis, (III) reparation eller ændring udført af andre end Sælger, og (IV) andre forhold, som Sælger er uden ansvar for. Reklamationen skal være Tenko i hænde senest 24 måneder efter varen er modtaget hos Køber. Køber kan ikke påberåbe sig reklamationsret over fejl eller mangler som viser sig efter 24 måneder.
Såfremt det viser sig, at en vare er behæftet med fejl eller mangler er det Købers pligt at reklamere over for Sælger inden for rimelig tid samt returnere varen til Sælger.

Såfremt det viser sig at varen er behæftet med fejl og mangler tilbydes kunden som udgangspunkt valget mellem følgende muligheder, her nævnt i den rækkefølge som de tilbydes:

Afhjælpning af fejlen eller manglen. (reparation)
Levering af anden vare. (ombytning)
Passende afslag i købsprisen. (økonomisk kompensation)
Ophævelse af handlen, hvis fejlen eller manglen ikke er uvæsenlig.

Køber kan ikke kræve reparation eller ombytning hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger. Såfremt Sælger tilbyder reparation eller ombytning kan Køber ikke kræve afslag i købsprisen eller ophævelse af handlen.

Hvis Sælger tilbyder reparation skal afhjælpning af fejl og mangler udbedres inden for rimelig tid. Alternativt kan Køber kræve levering af anden tilsvarende vare, et passende afslag i købsprisen eller ophævelse af handlen. Undtaget fra disse regler er sliddele.

Når du køber disse varer har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Inden for rimelig tid efter at Tenko har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Tenko Køber, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Køber skal efter anmodning sende defekte dele til Sælger. Køber bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Sælger. Sælger bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Køber, såfremt fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten.

Reklamationer indsendes franko og kun efter forudgående aftale. Fakturakopi og udførlig fejlbeskrivelse skal vedlægges, samt tlf.nr. til kontaktperson.
Såfremt Sælger anmoder derom, skal Køber umiddelbart efter reklamationen, for Købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til Sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del. Bemærk, at forventelige fejl og mangler, enten oplyst ved købet eller som følge af slid og ælde IKKE falder ind under reklamationsretten.

Et erstatningskrav overfor Tenko kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. Tenko er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af Sælgers produkter. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være installeret.

Køber og bruger henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er eventuelt er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.
Køber bærer selv risikoen for, at Sælgers leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. Tenko er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt. Når købesummen er modtaget overdrages ejendomsretten til kunden.

Tenko forbeholder sig ret til at opdatere og ændre gældende regler og betingelser.

Behandling af personoplysninger

For at handle hos os skal du oplyse dit navn, email og adresse. Vi bruger dette kun i forbindelse med at sende din ordre til det rette sted, sende dig en mail med en ordrebekræftelse og en update på email om, når din ordre er sendt.

·        Vi vil aldrig videregive dine informationer til en tredje part og aldrig dele dine data andetsteds.

·        Vi vil aldrig sende dig uønskede mails. Du modtager kun mails fra os, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

·        Vi gemmer kun dit navn, email og adresse i vores system af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.

 

Cookies og logning af IP-adresse
På www.tenko.dk anvendes cookies. En cookie er en betegnelse for en fil som gør det lettere at kommunikere i et digitalt miljø fx mellem en Køber og en Sælger. Cookies bruges fx til styring af indholdet i Købers indkøbskurv eller til at optimere bestillingsprocessen næste gang der handles på sitet. Cookies kan nemlig sørge for at formulardata, fx navn og adresse m.v. automatisk indtastes ved login. Køber kan derfor gå direkte til varebestilling. Cookies bruges også til at logge anonyme informationer til statistisk brug, fx hvor mange besøgende sitet har haft samt de besøgendes trafik under besøget. Cookies i denne forbindelse anvendes ene og alene til at optimere sitet.
Sælger logger desuden Købers IP-adresse hvorfra købet foretages. Denne har normalt ingen anvendelse efterfølgende, men kan bruges af Politiet i et eventuelt opklaringsarbejde såfremt Sælger udsættes for svindel eller lignende.

 

Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for trykfejl, billedfejl, udsolgte varer, prisændringer, valutaændringer, ændringer i satser på moms og/eller afgifter, leveringssvigt, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra vore leverandører samt force majeure.

 

Ugyldighed
Såfremt dele af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.