ErhvervPrivat

Grundrengøring, Novadan Notra Alka 40, 20 l

Produktbeskrivelse: Notra Alka 40 anvendes til affedtning, lastbilvask, containervask, indvendigt i køletrailere, vask af campingvogne og glasfiberbåde mm. Produktet er velegnet i metalindustrien til fjernelse af alle typer olier på metal. Produktet anvendes også til rengøring af transportkasser og andet transportmateriel til levnedsmidler, samt til rengøring af lokaler og maskiner i fødevareindustrien. Notra Alka 40 kan påføres manuelt eller i doseringsanlæg til alle typer høj/lavtryksudstyr. Overflader, der kommer i berøring med kød eller kødvarer, skal skylles grundigt med rent vand. Må ikke påføres varme overflader. Notra Alka 40 er et basis all-round affedtningsmiddel med en høj vaskeeffekt. Efterlader en letskummende hinde, der gør, at produktets indvirkningstid forlænges på en lodret flade. Produktet har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber samtidig med, den er meget velegnet til fjernelse af proteiner og fedt, som forekommer i fødevareindustrien. Produktet angriber ikke aluminium. Opfylder kravene til hurtigt separerende rengørings- og affedtningsmidler (IVL.test 2). Indeholder ikke EDTA. Uden A&B stoffer.
Doseringsinstruktioner: 1 dl til 5 l vand.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke påføres varme overflader.

Produktbetegnelse: Grundrengøring
Varemærke: Novadan
Vareserie: Notra Alka 40
pH-værdi (konc.): pH ~ 13
pH-værdi: pH ~ 11
Rumindhold, netto: 20 l

 DKK 650,80 Ekskl. Moms

Relaterede varer