ErhvervPrivat

Ikke på lager

Tilbud

HÅNDDESINFEKTIONSGEL, PURELL, 100 ML, 24 STK

Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.
Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance: 5 °C – 30 °C
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Varemærke: Purell
Holdbarhed: 36 måneder
Holdbarhed, åbnet: 12 måneder
Farve: klar
Features: 85% ethanol
pH-værdi (konc.): pH 6,5-8,5
Vægt, netto: 53 g
Rumindhold, brutto: 100 ml
Produkt- eller teststandarder: EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1500
Direktiver, lovgivning og regler: CEI

 DKK 850,00 Ekskl. Moms  DKK 420,00 Ekskl. Moms

Ikke på lager

Relaterede varer