ErhvervPrivat
Tilbud

OVERFLADEDESINFEKTION, ABENA, DISPENSERBOX 150 SERVIETTER

7Produktbeskrivelse: Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr. 2013-5409-00347 med dispensation for efterskyl med vand. Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren.
Brugsanvisning: Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance: 5 °C – 30 °C
Doseringsanvisninger: 1 serviet til ½ m2
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.
Packsizes: 6 pakker = 1 kolli

Produktbetegnelse: Overfladedesinfektion servietter
Varemærke: Abena
Holdbarhed: 36 måneder
Holdbarhed, åbnet: 12 måneder
Features: dispenserbox med 150 servietter
Farve: blå
Ingredienser / sammensætning: 70% ethanol. Alcohol Denat, aqua
pH-værdi (koncentreret): pH 6,5-7,5
Længde/dybde: 20 cm
Bredde: 20 cm
Højde: 20 cm
Certifikater: Til fødevarer
Produkt- eller teststandarder: EN 1650, EN 1276

 DKK 198,00 Ekskl. Moms  DKK 150,00 Ekskl. Moms

Relaterede varer